Mikalojus Radvila Rudasis

Dubingiai, Biržai, Vilnius (LDK), LDK kancleris

Gimimo data: ~1515 m.

Pabendrauk per Messenger!

Įdomūs faktai

Lotynų kalbos, kaip ir teisės, taip pat mokėsi visą gyvenimą. Lotynų kalbą, kurios iš pradžių beveik visai nemokėjo, ypač stipriau ėmė mokytis į gyvenimo pabaigą, kad susikalbėtų su karaliumi ir didžiuoju kunigaikščiu Steponu Batoru, kuris lenkiškai nemokėjo.

Gimtoji kalba buvo lenkų, protėvio Sirpučio lietuvių kalbos nemokėjo, suprasdavo tik vieną kitą žodį, kurį vartojo vežikai ir tarnaitės. Kadangi tais laikais pagrindinė LDK kanceliarijos kalba buvo rusėnų, Mikalojus Radvila Rudasis puikiai mokėjo rašyti ir kalbėti rusėniškai. Ši kalba vėliau tapo baltarusių ir ukrainiečių kalbų motina.

Pravardę Mikalojus Radvila Rudasis gavo pagal barzdos svarbą, nes jo pusbrolis, taip pat Mikalojus Radvila, turėjo juodą barzdą ir vadintas Juoduoju.

Radvilų giminė, kurios pradininkas Sirputis (apie 1340-1400) – įtakingiausia LDK giminė.

Herbą „Trimitai“ gavo 1413 m. Horodlėje, kaip ir 46 kitos lietuvių didikų giminės.

Radvilos 166 metus užėmė vieną svarbiausių, Vilniaus vaivados postą.

Brolis Jurgis Radvila buvo Vilniaus, Krokuvos vyskupas ir kardinolas.

Trūksta idėjų kaip sukurti savo CV?
Pasitelk į pagalbą „Europass”!

Visą gyvenimą dirbau administracinius darbus. Beveik 20 metų buvau antrasis pagal rangą po kunigaikščio ir pirmasis pagal reikšmę LDK valdžios narys. Būdamas atsakingas už LDK įstatymų leidybą, prisidėjau rengiant ir redaguojant II-ąjį Lietuvos statutą.

Atsisiųsti CV

Gimtoji kalba

Lenkų

Šaltiniai

 • Kunigaikščiai Radvilos (autorių kolektyvas), Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • Raimonda Ragauskienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584 m.), Vilnius, 2002;
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.

Ar jau turi savo „Europass“ CV?

Kas yra „Europass“ CV?

„Europass“ CV – tai standartizuoto formato gyvenimo aprašymas, kuris padeda įvertinti ir tinkamai pristatyti asmens įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Šis formatas atpažįstamas ir plačiai naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Paprasta ir patogu pildyti

 • Pildant „Europass“ CV, tame pačiame lange matysite patarimus ir paaiškinimus kaip pildyti CV bei atskiras jo dalis.
 • El. redaktorius pasirūpina, kad neužpildyti CV laukeliai, pavyzdžiui, neturint darbo patirties, nebūtų atvaizduojami jau užpildytame CV.
 • Aiški CV struktūra
 • Galima turėti ne vieną CV variantą
 • Kalbų įsivertinimo lentelė, kurią pildant matomi patarimai, kaip teisingai kalbos mokėjimą įvertinti
 • Patogus formatavimas: nereikia tvarkyti lygiavimo, šrifto, tarpų tarp eilučių ir t.t

0 metų

Naudojama forma

0 mln.

Užpildytų „Europass“ CV

0 sek.

Kas 2 sek. užpildoma forma

0 kalbos

Galimybė pasirinkti šablono kalbą

Susikurk savo
„Europass“ CV jau dabar!