Antanas Gustaitis

Lėktuvų konstruktorius

Gimimo data: 1898-03-27

Pabendrauk per Messenger!

Įdomūs faktai

Tarpukariu jis vadovavo Lietuvos karo aviacijai, buvo brigados generolu ir vienu pirmųjų šalies aviakonstruktorių, 9 lėktuvų projektų autoriumi.

Lietuvą okupavus sovietams, A. Gustaitis padėjo savo žmonai ir dukroms pasitraukti į Vokietiją, tačiau jam pačiam pabėgti nepavyko. Pagautas sovietų pasieniečių jis buvo apkaltintas šnipinėjimu, o vėliau – nuteistas mirties bausme.

Jo kurti lėktuvai vadinosi ANBO, tai – žodžių Antanas Nori Būti Ore santrumpa.

Trūksta idėjų kaip sukurti savo CV?
Pasitelk į pagalbą „Europass”!

Esu Lietuvos karo aviacijos vadas, atsakingas už jos modernizaciją. Tapau vienu pirmųjų šalies aviakonstruktorių ir esu sukūręs 9 ANBO lėktuvų modelius. Mano projektuoti lėktuvai 1940 metais sudarė daugiau nei pusę Lietuvos karo aviacijos eskadrilės. Esu apdovanotas dvidešimčia Lietuvos ir kitų Europos šalių garbingų apdovanojimų ir valstybinių ordinų.

Atsisiųsti Cv

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Šaltiniai

  • Gamziukas A., Antanas norėjo būti ore : apybraiža apie lėktuvų konstruktorių A. Gustaitį, Kaunas : Plieno sparnai, 1997.
  • Gamziukas A., Aviacija Lietuvoje 1919-1940: istorinė apžvalga, Kaunas : Plieno sparnai, 1993.
  • Mitkiewicz L., Kauno atsiminimai (1938-1939), Vilnius : Baltos lankos, 2002.
  • http://www.plienosparnai.lt/page.php?1311

Ar jau turi savo „Europass“ CV?

Kas yra „Europass“ CV?

„Europass“ CV – tai standartizuoto formato gyvenimo aprašymas, kuris padeda įvertinti ir tinkamai pristatyti asmens įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Šis formatas atpažįstamas ir plačiai naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Paprasta ir patogu pildyti

  • Pildant „Europass“ CV, tame pačiame lange matysite patarimus ir paaiškinimus kaip pildyti CV bei atskiras jo dalis.
  • El. redaktorius pasirūpina, kad neužpildyti CV laukeliai, pavyzdžiui, neturint darbo patirties, nebūtų atvaizduojami jau užpildytame CV.
  • Aiški CV struktūra
  • Galima turėti ne vieną CV variantą
  • Kalbų įsivertinimo lentelė, kurią pildant matomi patarimai, kaip teisingai kalbos mokėjimą įvertinti
  • Patogus formatavimas: nereikia tvarkyti lygiavimo, šrifto, tarpų tarp eilučių ir t.t

0 metų

Naudojama forma

0 mln.

Užpildytų „Europass“ CV

0 sek.

Kas 2 sek. užpildoma forma

0 kalbos

Galimybė pasirinkti šablono kalbą

Susikurk savo
„Europass“ CV jau dabar!