Felicija Bortkevičienė

Politikė, visuomenininkė

Gimimo data: 1873-09-01

Pabendrauk per Messenger!

Įdomūs faktai

Lietuviškos spaudos draudimo metais F. Bortkevičienė rūpinosi lietuvybę skatinančių leidinių gabenimu ir platinimu. Vėliau ji tapo draudžiamų laikraščių leidėja ir už tai buvo kalinama.

Ji aktyviai įvairiomis formomis kovojo už moterų teises Lietuvoje. Jos dėka lietuvės vienos pirmųjų Europoje gavo teisę balsuoti rinkimuose.

1926 metais F. Bortkevičienė kandidatavo į Lietuvos prezidento postą.

Jos bendražygis Matas Šalčius apie ją yra pasakęs taip: „Kažin, ar kuris vyras tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis būtų sugebėjęs tiek daug anuomet nuveikti, kiek ši iš pažiūros nežymi moteris atliko“.

Trūksta idėjų kaip sukurti savo CV?
Pasitelk į pagalbą „Europass”!

Esu vadinama tarpukario Lietuvos spaudos magnate, buvau Lietuvos Steigiamojo Seimo narė ir aktyviai kovojau už moterų teises. Pradėjusi nuo lietuviškos spaudos platinimo spaudos draudimo metais, vėliau tapau lietuvių laikraščių redaktore ir leidėja. Visą gyvenimą buvau aktyvi visuomenės veikėja – dalyvavau įvairiausiuose judėjimuose, kurie padėjo kalinamiems sukilimo dalyviams, mokiniams, tremtiniams ir moterims.

Atsisiųsti Cv

Gimtoji kalba

Lenkų kalba

Šaltiniai

  • Būtėnas J. Gyvenusi kitiems : apybraiža apie Feliciją Bortkevičienę, Kaunas : Aušra, 1993.
  • Marcinkevičienė D. Įžymios Lietuvos moterys : XIX a. antroji pusė - XX a. pirmoji pusė, Vilnius : Vilniaus univ. l-kla, 1997.
  • Subačius L., Aplenkusi laiką : Felicija Bortkevičienė, 1873-1945, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.
  • https://www.lzinios.lt/lzinios/istorija/nenuilstanti-tevynes-darbininke/162646

Ar jau turi savo „Europass“ CV?

Kas yra „Europass“ CV?

„Europass“ CV – tai standartizuoto formato gyvenimo aprašymas, kuris padeda įvertinti ir tinkamai pristatyti asmens įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Šis formatas atpažįstamas ir plačiai naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Paprasta ir patogu pildyti

  • Pildant „Europass“ CV, tame pačiame lange matysite patarimus ir paaiškinimus kaip pildyti CV bei atskiras jo dalis.
  • El. redaktorius pasirūpina, kad neužpildyti CV laukeliai, pavyzdžiui, neturint darbo patirties, nebūtų atvaizduojami jau užpildytame CV.
  • Aiški CV struktūra
  • Galima turėti ne vieną CV variantą
  • Kalbų įsivertinimo lentelė, kurią pildant matomi patarimai, kaip teisingai kalbos mokėjimą įvertinti
  • Patogus formatavimas: nereikia tvarkyti lygiavimo, šrifto, tarpų tarp eilučių ir t.t

0 metų

Naudojama forma

0 mln.

Užpildytų „Europass“ CV

0 sek.

Kas 2 sek. užpildoma forma

0 kalbos

Galimybė pasirinkti šablono kalbą

Susikurk savo
„Europass“ CV jau dabar!