Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis

Nesvyžius, Vilnius, Šidlava (LDK), Lietuvos dvaro ir LDK didysis maršalka

Gimimo data: 1549-08-02

Pabendrauk per Messenger!

Įdomūs faktai

Našlaitėlio pravardę gavo po to, kai pasiklydusį Varšuvoje, karaliaus Žygimanto Augusto dvare, karalius jį rado apsiverkusį ir pavadino vargšu našlaičiu (sierotka).

Dvariškiai išnešiojo šią žinią ir Radvilai prilipo ši pravardė.

Radvilų giminė, kurios pradininkas Sirputis (apie 1340-1400 m.) – įtakingiausia LDK giminė.

Herbą „Trimitai“ gavo 1413 m. Horodlėje, kaip ir 46 kitos lietuvių didikų giminės.

Radvilos 166 metus užėmė Vilniaus vaivados postą, o Našlaitėlio brolis Jurgis Radvila buvo Vilniaus, Krokuvos vyskupas ir kardinolas.

Trūksta idėjų kaip sukurti savo CV?
Pasitelk į pagalbą „Europass”!

Valdžiau didžiojo kunigaikščio dvarą, vėliau buvau Trakų bei Vilniaus vaivada. Uoliai aprašinėjau visas tuometines naujienas, išleidau vieną tiksliausių to meto LDK žemėlapių bei knygą „Kelionė į Jeruzalę“, kuri tapo pirmuoju europiniu lietuvišku bestseleriu.

Atsisųsti cv

Gimtoji kalba

Lenkų

Šaltiniai

 • Kunigaikščiai Radvilos (autorių kolektyvas), Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • M.K.Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę (įvadas, parašytas Jūratės Kiaupienės), Vilnius, 1990.
 • Raimonda Ragauskienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584 m.), Vilnius, 2002;
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • A.Sajkowski. Od Sierotki do Rybenki.
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.

Ar jau turi savo „Europass“ CV?

Kas yra „Europass“ CV?

„Europass“ CV – tai standartizuoto formato gyvenimo aprašymas, kuris padeda įvertinti ir tinkamai pristatyti asmens įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Šis formatas atpažįstamas ir plačiai naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Paprasta ir patogu pildyti

 • Pildant „Europass“ CV, tame pačiame lange matysite patarimus ir paaiškinimus kaip pildyti CV bei atskiras jo dalis.
 • El. redaktorius pasirūpina, kad neužpildyti CV laukeliai, pavyzdžiui, neturint darbo patirties, nebūtų atvaizduojami jau užpildytame CV.
 • Aiški CV struktūra
 • Galima turėti ne vieną CV variantą
 • Kalbų įsivertinimo lentelė, kurią pildant matomi patarimai, kaip teisingai kalbos mokėjimą įvertinti
 • Patogus formatavimas: nereikia tvarkyti lygiavimo, šrifto, tarpų tarp eilučių ir t.t

0 metų

Naudojama forma

0 mln.

Užpildytų „Europass“ CV

0 sek.

Kas 2 sek. užpildoma forma

0 kalbos

Galimybė pasirinkti šablono kalbą

Susikurk savo
„Europass“ CV jau dabar!