Jonas Chodkevičius

Chodkevičių rūmai, Vilnius (LDK, Livonija), LDK maršalka ir Livonijos valdytojas

Gimimo data: 1537 m.

Pabendrauk per Messenger!

Įdomūs faktai

Žinios apie Chodkevičių giminės atsiradimą menkos ir neaiškios, bet jau 1422 m. Melno taikos sutartyje su Vokiečių ordinu minimas Chodka Jurgaitis (gyvenęs iki 1447 m.).

1431 m. jis minimas Skirsnemunės sutartyje ir tai rodo, jog jis gali būti kilęs iš tikrosios Lietuvos, nes dar iki 1434 m., kai adaptacijos teisė buvo išplėsta rusėnų žemių bajorams, jis turėjo lenkišką Koscieszos herbą.

Ypač aukštą vietą Chodka Jurgaitis užėmė Žygimanto Kęstutaičio priesaikos atnaujinimo tekste 1434 m., kur tarp 41 didiko jis yra devintas po Trakų kašteliono Kęsgailos Valimantaičio.

Chodkevičiai perėjo visas tikybas – pradžioje žinomi kaip stačiatikiai, kurį laiką buvo pasišventę reformatai, o galiausiai virto katalikais. 

Pagal turtingumą Chodkevičiai, buvome antri po Radvilų. Į LDK kariuomenę ruošdavo 709 raitelius ir 452 pėstininkus.

Ko gero, nė vienas iš jų nekalbėjo lietuviškai, bet XVII a. švedus sumušusį Žemaičių seniūną Joną Karolį Chodkevičių laikė saviškiu ir pavadino Katkum savo dainoje: „Mūsų Katkus labai drūts, Tikras buvo karaliuks.“

Trūksta idėjų kaip sukurti savo CV?
Pasitelk į pagalbą „Europass”!

Būdamas LDK maršalka valdžiau Gedimino pilį, nustatinėjau muitus, dalinau dvarus ir rūpinausi tvarka. Prie savo nuopelnų galiu priskirti tai, kad Liublino unijos pasirašymo metu LDK išlaikė lygias teises su Lenkija. Už nuopelnus prijungiant Livoniją prie LDK man suteiktas grafo titulas.

Atsisiųsti Cv

Gimtoji kalba

Lenkų

Šaltiniai

 • E.Gudavičius. Jonas Chodkevičius, Lietuvos europėjimo keliais, Vilnius, 2002.
 • G.Kirkienė. LDK politikos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje, Vilnius, 2008.
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.

Ar jau turi savo „Europass“ CV?

Kas yra „Europass“ CV?

„Europass“ CV – tai standartizuoto formato gyvenimo aprašymas, kuris padeda įvertinti ir tinkamai pristatyti asmens įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Šis formatas atpažįstamas ir plačiai naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Paprasta ir patogu pildyti

 • Pildant „Europass“ CV, tame pačiame lange matysite patarimus ir paaiškinimus kaip pildyti CV bei atskiras jo dalis.
 • El. redaktorius pasirūpina, kad neužpildyti CV laukeliai, pavyzdžiui, neturint darbo patirties, nebūtų atvaizduojami jau užpildytame CV.
 • Aiški CV struktūra
 • Galima turėti ne vieną CV variantą
 • Kalbų įsivertinimo lentelė, kurią pildant matomi patarimai, kaip teisingai kalbos mokėjimą įvertinti
 • Patogus formatavimas: nereikia tvarkyti lygiavimo, šrifto, tarpų tarp eilučių ir t.t

0 metų

Naudojama forma

0 mln.

Užpildytų „Europass“ CV

0 sek.

Kas 2 sek. užpildoma forma

0 kalbos

Galimybė pasirinkti šablono kalbą

Susikurk savo
„Europass“ CV jau dabar!